Asociația Mă Bucur de Viață

Declarația 107

CADRUL LEGAL:

OUG nr. 25 din 29 martie 2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicat în MO 291 din data de 30 martie 2018

Ordinul nr. 1825 din 20 iulie 2018 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 107 “Declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor /mecenatului/burselor private” publicat in MO nr. 646 din data de 25 iulie 2018

A. Obligatia de a depune declaratia informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, conform Titlului II din Codul fiscal

Contribuabilii, plătitori de impozit pe profit, care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordă burse private, au obligaţia de a depune declaraţia informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective, precum si, după caz, aferentă anului în care se scad din impozitul pe profit calculat. Termenul de depunere al declarației este:

 • 25 martie inclusiv a anului următor celui în care s-au înregistrat cheltuielile cu sponsorizările şi/sau actele de mecenat sau cu burse private, pentru contribuabilii cu un exerciţiu financiar ce coincide cu anul calendaristic;
 • până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv, de la închiderea anului fiscal modificat, pentru contribuabilii cu un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic;
 • până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor pentru contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură, cu un exerciţiu financiar ce coincide cu anul calendaristic;
 • până la data de 25 a celei de-a doua luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat, pentru contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură, cu un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic;
 • până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul, pentru persoanele juridice române prevăzute la art. 15 din Titlul II (culte religioase, asociații, fundatii etc);
 • până la închiderea perioadei impozabile, pentru persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare;

B. Obligatia de a depune declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private pentru contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, conform Titlului III din Codul fiscal

 1. Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale potrivit art. 25 alin. (4^1), scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective..
 2. Sponsorizările efectuate care exced 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive. Scăderea acestor sume din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat se va face în următoarele 28 de trimestre consecutive, în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.
 3. Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări au obligaţia de a depune declaraţia informativă privind beneficiarii sponsorizărilor aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective, precum şi, după caz, aferentă anului în care se scad din impozitul pe venit calculat. Termenul de depunere al declarației este:
  • până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor, pentru contribuabilii cu un exerciţiu financiar ce coincide cu anul calendaristic;
  • până la data de 25 inclusiv a lunii următoare ultimului trimestru pentru care datorează impozit pe veniturile microîntreprinderilor, pentru contribuabilii cu un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic;
  • până la data depunerii situaţiilor financiare la organul fiscal competent, de către persoanele juridice care se dizolvă cu lichidare, în cursul aceluiaşi an în care a început lichidarea;
  • până la închiderea perioadei impozabile, de către persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare.
 4. Formularul “Declarația 107” se completează cu ajutorul programului de asistenţă şi se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Instrucțiuni privind completarea Declarației 107 pot fi găsite utilizând linkul: instrucțiuni completare Declarație 107, iar descărcarea formularului se poate face accesând următorul link: descărcare formular
 5. Nedepunerea la termen a Declarației 107 constituie contravenție și este sancționată cu amenda de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru firmele din categoria contribuabililor mijlocii și mari și cu amenda de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru celelalte persoane juridice.